ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง

 ทะเบียนพรรณไม้ทั้งหมด

ลำดับที่ รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ หมวดหมู่ ภาพประกอบ
1 7-52100-003-007/8 ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE พรรณไม้แห้ง
2 7-52100-003-025/ 2 มะกล่ำต้น Adenanthera pavonina L. MIMOSACEAE พรรณไม้แห้ง
3 7-52100-003-028 / 4 อินทนิลน้ำ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE พรรณไม้แห้ง
4 7-52100-003-051 กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE พรรณไม้แห้ง
5 7-52100-003-072 นนทรี Peltophorum pterocarpum CAESALPINIOIDEAE พรรณไม้แห้ง