ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง

 ทะเบียนพรรณไม้ทั้งหมด

ลำดับที่ รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ หมวดหมู่ ภาพประกอบ
1 7-52100-003-008/4 ผักเฮือด Ficus lacor Buch-Ham. MORACEAE พรรณไม้ดอง
2 7-52100-003-049 / 3 ยอ Morinda citrifolia L. RUBIACEAE พรรณไม้ดอง
3 7-52100-003-050 /4 แคบ้าน Sesbania grandiflora (L.) Desv. LEGUMIOSAE - PAPILIONOIDEAE พรรณไม้ดอง